Newsletter

Sint-Martens-Latem. Schetsen uit 1150 jaar Geschiedenis 824-1974

HEEMKRING SCHELDEVELD
€45.00

Year: 1974
Place: Sint-Martens-Latem
Publisher: Heemkring Scheldeveld
Printer: Van Eetvelde, Sint-Martens-Latem
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 453
Condition: G
Cover condition: G
Binding: HC
Illustrated: Geïllustreerd in zwart wIt

- Compleet met de 2 losse kaarten.

INHOUDSTAFEL:
TEN GELEIDE.
SINT-MARTENS-LATEM IN DE VROEGE MIDDELEEUWEN. (Adriaan Verhuist).
HET LANDSCHAP VAN SINT-MARTENS-LATEM, VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST. (Luc Daels en Antoon Verhoeve).
Inleiding:
I Fysisch kader.
II Het landschap in de eerste helft van de 18e eeuw. (1724) en terugblik in het verleden.
III Transformaties van het landschap sinds de 18e eeuw.
IV Besluit en toekomstperspektief.
Bibliografie.
DE OUDE PLAATSNAMEN VAN SINT-MARTENS-LATEM (Jan Van Rompaey).
Inleiding:
Alfabetisch overzicht van de oude Latemse plaatsnamen.
DE VOORMALIGE HEERLIJKHEDEN OP HET GRONDGEBEDEN VAN SINT-MARTENS-LATEM (Jan Van Rompaey).
Inleiding:
De grens tussen de heerlijkheden van Sint-Baafs, Sint-Pieters en Nevele.
De heerlijkheid van Sint-Baafs.
De heerlijkheid van Goetghebuer.
De heerlijkheid Overmeers van Sint-Pieters.
De heerlijkheid van Daerupt.
De lenen van Sint-Pieters.
De heerlijkheid van Nevele.
De heerlijkheid van Berchem.
De heerlijkheid van Ter Laecke.
De overige lenen van Nevele.
's Graven Hazele.
BEVOLKINGSEVOLUTIE TE SINT-MARTENS-LATEM (Raf Van den Abeele).
A. De bevolkingsevolutie vóór 1796.
B. De volkstelling van 1796.
C. De bevolkingsevolutie van 1797 tot 1970.
D. De gemiddelde levensduur 1700-1970.
DE KERK VAN SINT-MARTENS-LATEM (Jan Van den Abeele).
§ 1. De oervorm van de kerk en de eerste vermelding.
§ 2. De 17de eeuw.
§ 3. Een oude afbeelding van de kerk 1763.
§ 4. De verbouwing van 1771-1772.
§ 5. Het beenderenhuisje.
§ 6. Aanbouw van een tweede sacristie en een calvarie.
§ 7. De verbouwing van 1898-1899.
§ 8. Recente veranderingen (1968-1973).
§ 9. Beschrijving van het kerkgebouw zoals het er in 1974 uitziet.
§ 10. Meubilair en andere kunstwerken.
§ 11. Kerkhek en muurtje.
§ 12. Grafzerken.
§ 13. Kapellen.
KERKELIJK LEVEN TE SINT-MARTENS-LATEM IN DE XVIIe EEUW.
§ 1. De parochie.
§ 2. De pastoors.
§ 3. De kosters. (Jozef Scheerder).
§ 4. De benodigdheden tot de eredienst.
§ 5. Godsdienstig leven.
Besluit.
Bijlage.
Lijst van bronnen en werken:
DE SEPTEMBERDAGEN 1944 TE SINT-MARTENS-LATEM (Raf Van den Abeele).
SINT-MARTENS-LATEM KUNSTENAARSDORP (Jan D'Haese en Raf Van den Abeele).
LATEMSE FIGUREN:
(Raf Van den Abeele) 261, Aerens Robert 261, Biebuyck Joannes 262, Boone Juliaan 263, Caspeele Hendrik 263, Chabot Georges 265, Claeys Charles-Louis 266, Comel Karel 266, Comelis Lieven 268, Crommen Gaston 268, Dambre Oscar 270, David 271, De Brabandere Leons 272, De Brabandere Richard 274, De Buck Evarist 275, De Cock Carl 276, De Cock Frans sr. 277, De Cock Frans jr. 278, Deeske 279, De Keyser Paul 280, De Praetere Julius 281, De Rijcke Serafijn 283, De Sa edeleer Valerius 284, De Smet Gustaaf 286, De Smet Leon 288, Dessenis Alfons 289, De Sutter Jules 290, Doorke 292, Duvosel Lieven 293, Garat Henri 295, Gevaert Edgar 296, Heins Armand 297, Herckenrath Adolf 298, Hicket Maurits 299, Hooft Ferdinand 300, Jacquet Pieter 303, Lammens Achiel 304, Lamont Oscar 305, Lamont Constant 305, Lippens Piet 306, Lorein Victor 307, Maebe Jules 309, Maenhout Karel Lodewijk 310, Maes Herman 312, Malfait Hubert 313, Martinez Guillermo-Soliman 315, Minne George 316, Minne Richard 318, Moerman Ivo 319, Mussche Achilies 322, Nauen Heinrich 323, Oorlogsslachtoffers 325, Permeke Constant 328, Roos Emiel 330, Servaes Albert 331, Sim onnet Mevrouw 333, Soudan Octaaf 335, Sys Maurice 336, Tant Edgar 337, Thomasine Moeder 338, Toussaint de Sutter Jules 340, Van Assche Leopold 341, Van de Giessen Arie 342, Van den Abeele Albijn 343, Van den Abeele Hugo 344, Van den Abeele Herman 346, Van den Berghe Adolf 346, Van den Berghe Frits 347, Vanderlick Armand 349, Van der Sloten Karel 350, Van de Woestijne Gustaaf 352, Van de Woestijne Karel 353, Van Haelemeersch Kareltje en andere Latemse types 355, Van Hecke Firmin 358, Van Wambeke Victor 359, Van Wijnendaele Karel 360, Vyncke André 361, Vyncke Frans 362. 
NAAMLIJSTEN VAN GEMEENTELIJKE EN PAROCHIALE GEZAGSDRAGERS (Raf Van den Abeele).
Baljuws 363, burgemeesters 364, gemeentesekretarissen 364, veldwachters 365, pastoors 365, onderpastoors 366, kosters 367, schoolhoofden 368.
FOTO'S EN ZICHTKAARTEN UIT DE OUDE DOOS (Raf Van den Abeele).
GEILLUSTREERD VERSLAG VAN DE JUBILEUMVIERING (Raymond Waerdenier).
DROEGEN BIJ TOT HET VERWEZENLIJKEN VAN DEZE UITGAVE.
INHOUDSTAFEL.