Newsletter

Saventhem

Jan-Lodewijk DE CEUSTER
€9.00

Year: 1929
Publisher: Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Navorschingen der Provincie Brabant
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 76
Condition: G, enkel stempels vorig eigenaar.
Binding: HC, gebonden in half-linnen band met marmerpapier.
Illustrated: in zwart wit.

- Brabantsche Folklore Nr. 47-48.

- Inhoudstafel:

De Gemeente Saventhem.
Algemeene beschrijving.
Plaatsnaamkundig overzicht.
Oude gebouwen.
Landbouw, veeteelt, nijverheid.
Inwoners.
Gemeentezegel.
Wereldlijke overheid.
De heeren van Crainhem.
De familie Van der Meeren.
De familie de Boisschot.
Burgemeesters.
Geestelijke overheid.
Sint-Martinuskerk.
Beschrijving en geschiedkundige aanteekeningen.
Sint-jozefskerk.
De klokken.
Sint-Martensschilderij door A. Van Dyck.
Altaarvoorwerpen.
De relikwiekast van Sint-Marten.
De Broederschappen.
Instellingen van Weldadigheid.
De Heilig Geesttafel.
De fondatie der Arme kinderen.
Het weldadigheidsbureel.
De geneeskundige dienst.
Het onderwijs.
De papiernijverheid.
De watermolens.
De 's Heeren-wellemolen.
De molen Stockmans.
De molen «Den Losser».
De Dobbelmolen.
De Gravenmolen.
De Rattenmolen.
De Slijpmolen-Poedermolen.
De Lederfabricatie.
De heerlijkheid Terbrugghe.
Krijgskundige zaken.
De Zeven Tommen.
De Tompberg.
De Kaboutermannekens.
Oorkonden (Bijlagen I, II, III).