Newsletter

Het letterbeeld in de zetterij

P. J. VERBEKE
€26.00

Year: 1952
Place: Brussel
Publisher: Graphica
Printer: Diverse drukkers
Edition: 1st
Language: NL
Pages: np (184) + poster
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC, losse katernen
Illustrated: In kleur en z/w.

- Inhoudstafel:

De "Roman van de letter" door Ray. F. I. Vandervoorde, hoofdredacteur van Graphica.
Een woord vooraf door Prof. Mr. Eg. I. Strubbe, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent.
Toespraak van L. Dallemagne, voorzitter van de Unigra en J. Weyers, directeur van Graphica.

Inleiding.

-Deel I: Algemeen geschiedkundig overzicht van de verschillende culturele periodes en hun invloeden op de paleografie en de drukletters.
Inleiding.
Hoofdstuk I: De periode van het Keizerlijk Wereldrijk (250 a.Chr.n.)
Hoofdstuk II: De Karolingische Kunst (750-800 tot 950)
Hoofdstuk III: De Romaanse Kunst (950-1200)
Hoofdstuk IV: De Gothiek (1150-1450)
Hoofdstuk V: De Renaissance (1350-1550)

- Deel II: Algemeen karakteroverzicht der mechanische meervoudige lettertekens in de losse letterdruk.
Inleiding.
Hoofdstuk I: Het Gotische Letterbeeld (1450)
Hoofdstuk II: De Romein (1465-1470)
Hoofdstuk III: Het Venetiaanse letterbeeld (1470-1500)
Hoofdstuk IV De Old-Face (1500-1745)
Hoofdstuk V: De Overgangsperiode of "New-Face" (1693-1775)
Hoofdstuk VI: De Modern-Face
 (1706-1750 / 1780-1800)
Hoofdstuk VII: De Schreeflozen en de Egyptiennes (1824).