Newsletter

De Afrikaanse bevolking van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi. Haar verleden en haar toekomst

G. VAN DER KERKEN
€9.00

Year: 1952
Publisher: Fecheyr, Gent
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 196
Condition: VG
Binding: SC
Illustrated: z/w foto's en kaarten.

- INHOUD:
VOORBERICHT
EERSTE DEEL: HOE IN BELGISCH-AFRiKA DE RASSEN, DE TALEN, DE MAATSCHAPPIJEN EN DE CULTUREN ZIJN ONTSTAAN.
I. Ontstaan en ontwikkeling der Afrikaanse rassen.
II. Ontstaan en ontwikkeling der Afrikaanse talen.
III. Oorsprong en ontwikkeling der maatschappijen en culturen in Belgisch-Afrika.
IV. De Afrikaanse Pygmoïden en Pygmeeën.
TWEEDE DEEL: DE OPVATTING, DE VOORSTELLING EN DE VERKLARING VAN DE WERELD EN VAN HET LEVEN BIJ DE AFRIKANEN VAN BELGISCH-KONGO EN RUANDA-URUNDI.
Algemene beschouwingen
I. Naturisme, panthelisme, animatisme en prae-animisme.
II. Manisme, animisme, mythologie en religie.
III. Dynamisme, magie, hekserij, het boze oog.
IV. Wetenschap en techniek.
V. Verklarende verhalen en philosophie.
VI. Voorspellingen, waarzeggerij, proeven en ordaliën.
VII. Geneeskunde.
VIII. Magisch-religieuze plechtigheden, eden, zegenbeden en vermaledijdingen.
IX. De Afrikaanse mentaliteit.
DERDE DEEL: DE AFRIKAANSE MAATSCHAPPIJEN VAN BELGISCH-KONGO EN RUANDA-URUNDI.
I. Het huwelijk en de familie in de biologische of enge zin.
II. De familie in uitgebreide zin, de familiegroep of onderclan en de clan.
III. Maatschappelijke rang.
IV. De verenigingen.
V. De structuur der maatschappijen.
VI. De ethnische groepen.
VII. De economie.
VIERDE DEEL: DE CULTUUR.
I. Materiële cultuur.
II. Verstandelijke cultuur.
III. Artistieke cultuur.
VIJFDE DEEL: BESCHOUWINGEN OVER CULTUREN EN BESCHAVINGEN DER AfRIKAANSE VOLKEN.
ZESDE DEEL: DE AFRIKANEN VAN BELGISCH-KONGO EN RUANDA-URUNDI EN DE EUROPESE VEROVERING.
ZEVENDE DEEL: HET PROBLEEM VAN DE DEELNEMING DER AFRIKANEN AAN DE UITOEFENING VAN DE WETGEVENDE, DE UITVOERENDE EN DE RECHTERLIJKE MACHT IN HUN LAND.
I. Algemene beschouwingen.
II. Blik op het staatsrecht en op de inlanderpolitiek van Belgisch-Kongo.
III. Deelneming van de Afrikanen aan de regering, het bestuur en de uitoefening der rechterlijke macht in Belgisch-Kongo.
IV. Critisch onderzoek van de politiek der deelneming van de Afrikanen aan de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht in Belgisch-Kongo.