Newsletter

Bibliographie betreffende de Antwerpsche Drukkers

Am. DERMUL & H. F. BOUCHERY
€20.00

Year: 1938
Place: Antwerpen
Publisher: Comité der Antwerpsche Propagandaweken
Printer: Resseler, Antwerpen
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 100+1+4 addenda
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC
Illustrated: z/w illustraties.

- VOORBERICHT:
Dit boekje, uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling «Lof van Antwerpen» (Augustus - September 1938), omvat twee gedeelten.
Het eerste is een bondig overzicht in populairen vorm van de geschiedenis der Antwerpsche typographie. Het is geen oorspronkelijke studie en bevat ook geen nieuwe gegevens: de bedoeling was slechts in groote lijnen de evolutie van een, zoowel in commercieel als in cultureel opzicht, zeer belangrijken tak der Antwerpsche nijverheid, aan de hand van de voornaamste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, te schetsen.
Het tweede gedeelte, de bibliographie betreffende de Antwerpsche drukkers, bevat een zoo volledig mogelijke opgave van al de boeken en artikels die over dit onderwerp handelen.
De beschikbare tijd bood geen gelegenheid aan om de dagbladen en niet gespecialiseerde tijdschriften systematisch te doorloopen. Evenwel werden enkele artikels opgenomen, omdat zij ons door een overdruk bekend waren, of er op een andere wijze onze aandacht op gevestigd werd. Tevens dient opgemerkt dat enkele opstellen, die in deze bibliographie voorkomen, door ons niet konden geraadpleegd worden, doch werden opgenomen wijl zij elders werden geciteerd gevonden.
Bij het samenstellen van deze bibliographie werd dankbaar gebruik gemaakt van het belangwekkend artikel van Dr. R. Apers, Hoofdbibliothecaris der Universiteitsbibliotheek te Gent: «De huidige stand van de studie der geschiedenis van de boekdrukkunst in BelgIë». (De Gulden Passer, IX (1931), 1-32).
Bij de rangschikking werd volgend systeem toegepast: vooraf de algemeene werken, vervolgens de speciale studies betreffende de verschillende drukkers: binnen elke rubriek werden de werken chronologisch geordend.
Moge deze bibliographie den zoekers een nuttig werkmateriaal zijn.

- INHOUD:
Overzicht der Antwerpsche Typographie:
I. De Antwerpsche drukkers tot 1800.
   1. De Incunabelen.
   2. De zestiende eeuw.
   3. De zeventiende en de achtiende eeuw.
II. Het oude Antwerpsche boek naar vorm en inhoud.
   1. Het typographisch uitzicht.
   2. De inhoud.
   3. De illustratie.
   4. De band.
III.Het boekdrukkersbedrijf.
   1. De boekenproductie.
   2. De boekhandel.

Bibliographie:
I. Algemeene werken.
II. Monografieën.

Addenda.